Đời sống sinh viên

新潟で暮らしてみよう 留学生活案内
校友会~卒業生のみなさん~

【Liên hệ nhập học】

Tập Đoàn Trường Cao Đẳng NSG
Phòng Xúc Tiến Quan Hệ Quốc Tế

Food Building No.3, 3-560
Furumachi-Dori, Chuo-ku,
Niigata City 951-8063
TEL: +81-25-227-6335
FAX: +81-25-227-6337
E-mail:kokusai-bu@nsg.gr.jp

Nội dung trong năm

※Có thể thay đổi ít nhiều

Tháng 4, tháng 10: Lễ nhập học, tiệc chào đón tân học viên

Tháng 5: Hoạt động kết tranh hoa

Tháng 5: Du lịch

Tháng 7: Cuộc thi hùng biện tiếng Nhật

Tháng 9: Đại hội thể thao

Tháng 12: Tiệc Giáng sinh

Tháng 3: Tiệc tốt nghiệp

Ngoài ra:
Giao lưu địa phương

Giao lưu giờ học

Trải nghiệm văn hóa ngắn hạn
Trà đạo

Thiền

Thư pháp

Tham quan Niigata