Dành cho người có nguyện vọng nhập học

Điền vào các mục cần thiết bên dưới, sau đó ấn nút "Gửi đi". Ngày hôm sau chúng tôi sẽ gửi tài liệu đến cho bạn

Mục có dấu là bắt buộc điền.

Họ tên
Quốc tịch
Ngày tháng năm sinh Năm  Tháng  Ngày
Giới tính Nam  Nữ
Địa chỉ ở
Số điện thoại
E-mail
Trình độ văn hóa
Ngoài ra
Lý lịch học tiếng Nhật
Nghề nghiệp hiện tại
Ngoài ra
Khóa học nguyện vọng
Ngôn ngữ hồ sơ đăng kí nhập học
Bạn biết trường thông qua đâu?
Ngoài ra
Nếu có câu hỏi, thắc mắc hay nguyện vọng bất kì, bạn vui lòng viết vào đây
 
Đóng