Hướng dẫn nhập học

新潟で暮らしてみよう 留学生活案内
校友会~卒業生のみなさん~

【Liên hệ nhập học】

Tập Đoàn Trường Cao Đẳng NSG
Phòng Xúc Tiến Quan Hệ Quốc Tế

Food Building No.3, 3-560
Furumachi-Dori, Chuo-ku,
Niigata City 951-8063
TEL: +81-25-227-6335
FAX: +81-25-227-6337
E-mail:kokusai-bu@nsg.gr.jp

Học phí

Khóa học dài hạn

Nhập học tháng 4 (khóa học 2 năm)

Năm 1 Năm 2
Phí ứng tuyển20,000Yên _
Phí nhập học60,000Yên_
Phí sách giáo khoa55,000Yên50,000Yên
Học phí580,000Yên580,000Yên
Tổng 715,000Yên 630,000Yên

Nhập học tháng 10 (khóa học 1.5 năm)

Năm 1 Năm 2
Phí ứng tuyển 20,000Yên _
Phí nhập học60,000Yên_
Phí sách giáo khoa 85,000Yên _
Học phí580,000Yên 290,000Yên
Tổng 745,000Yên 290,000Yên

Khóa học ngắn hạn - tập trung

※Căn cứ theo lịch của nhà trường


4 tuần 8 tuần 12 tuần 16 tuần 20 tuần 24 tuần
Phí ứng tuyển 10,000Yên 10,000Yên 10,000Yên 10,000Yên 10,000Yên 10,000Yên
Phí nhập học 35,000Yên 35,000Yên 35,000Yên 35,000Yên 35,000Yên 35,000Yên
Phí sách giáo khoa 15,000Yên 20,000Yên 25,000Yên 30,000Yên 35,000Yên 40,000Yên
Học phí 55,000Yên 110,000Yên 165,000Yên 220,000Yên 275,000Yên 330,000Yên
Tổng 115,000Yên 175,000Yên 235,000Yên 295,000Yên 355,000Yên 415,000Yên

Thủ tục nhập học (Dành cho học viên xin visa du học)

Thời gian nộp hồ sơ

●Nhập học tháng 4 (khóa học 2 năm): 1/9 - 30/12
●Nhập học tháng 10 (khóa học 1.5 năm): 1/3 - 31/7

Nộp hồ sơ và Thẩm tra hồ sơ

Chỉ những hồ sơ sau khi được thẩm tra và đánh giá đạt mới được trường gửi đến cục xuất nhập cảnh để xin cấp visa.
Thời gian Cục xuất nhập cảnh thẩm tra Khoảng 3 tháng, kết quả sẽ được gửi về trường

Hồ sơ ứng tuyển

Vì hồ sơ của người chi trả chi phí du học khác nhau nên các giấy tờ cần thiết cũng khác nhau, hãy tham khảo mục tuyển sinh Liên tục tuyển sinh những ứng viên đang sống ở Nhật muốn nhập học.


?X?P?W???[??