Hội cựu học sinh

新潟で暮らしてみよう 留学生活案内
校友会~卒業生のみなさん~

【Liên hệ nhập học】

Tập Đoàn Trường Cao Đẳng NSG
Phòng Xúc Tiến Quan Hệ Quốc Tế

Food Building No.3, 3-560
Furumachi-Dori, Chuo-ku,
Niigata City 951-8063
TEL: +81-25-227-6335
FAX: +81-25-227-6337
E-mail:kokusai-bu@nsg.gr.jp

Lời gửi đến các bạn cựu học sinh

Thành viên hội cựu học sinh Đến hiện tại 0000000663 người

Japan Chinese Russian Russian Russian Russian Russian Russian Russian Indonesia United States Brazil

Hội trưởng khóa đầu tiên Tei Kanken(Học viên khóa 10 năm 2010)

Hội cựu học sinh là nơi kết nối tất cả những học sinh đã cùng nhau học tại để các bạn vẫn có thể liên lạc, giao lưu với nhau.
Hơn nữa với tư cách là thành viên của hội, tôi muốn góp phần thúc đẩy giao lưu quốc tế của Niigata.

Lễ chuyển giao Hội trưởng Hội cựu học sinh