Về tập đoàn NSG

国際事業部 YouTubeチャンネル
校友会~卒業生のみなさん~

【Liên hệ nhập học】

Tập Đoàn Trường Cao Đẳng NSG
Phòng Xúc Tiến Quan Hệ Quốc Tế

Food Building No.3, 3-560
Furumachi-Dori, Chuo-ku,
Niigata City 951-8063
TEL: +81-25-227-6335
FAX: +81-25-227-6337
E-mail:kokusai-bu@nsg.gr.jpTập đoàn NSG 1 Trường Cao học 3 Trường Đại học 29 Trường chuyên môn

Có 33 trường học giảng dạy các kiến thức chuyên môn cần thiết để hiện thực hóa giấc mơ của bạn!

Trường hợp các sinh viên đã tốt nghiệp khoa tiếng Nhật của Trường chuyên môn Hàng không • Du lịch • Ngoại ngữ quốc tế có nguyện vọng học tiếp lên các trường của tập đoàn NSG, sẽ được đón nhận tích cực và được ưu đãi về học phí và cách thức tuyển sinh...

Những ưu đãi khi học lên trường Cao đẳng chuyên môn của Tập đoàn trường Cao đẳng NSG

Những học sinh thỏa mãn các điều kiện nhất định của khoa tiếng Nhật ( học lực và tỉ lệ lên lớp ) có thể học tiếp lên các trường của tập đoàn NSG ( trừ một số trường ) chỉ qua hình thức tuyển chọn hồ sơ và phỏng vấn, đồng thời được miễn một phần phí tuyển chọn và phí nhập học.

Trường Cao học Trường cao học khởi nghiệp
Trường Đại học Trường Đại học Y tế Phúc lợi Niigata
Đại học nông nghiệp thực phẩm Niigata
Đại học chuyên nghiệp Kaishi
Trường Cao đẳng chuyên môn